Actuele Rating

NIEUWSBRIEF VOOR SPELERS 2017

UITLEG TOERNOOIEN OP  ACTUELE RATING

Toernooikalender:

Op de KNLTB toernooikalender wordt nadrukkelijk bij de deelnemende toernooien vermeld dat het een actueel ratingtoernooi in het enkelspel en/of dubbelspel betreft. Aan de hand van de toegewezen categorieën is af te lezen vanaf welke ratinggrens (zie onderstaand) spelers toegelaten mogen worden.

Wat is een toernooi op Actuele Rating:

Bij een toernooi op Actuele Rating worden de deelnemers niet ingedeeld op basis van hun speelsterkte maar worden de deelnemers ingedeeld op basis van hun actuele rating. In het enkelspel wordt gekeken naar de actuele rating van een speler. In het dubbelspel wordt de actuele rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee. De indeling is dus onafhankelijk van de speelsterkte van de deelnemers.

Grenswaardetabel open toernooien op rating 2017:

Herenenkel Damesenkel Heren- dubbel Dames- dubbel Gemengd- dubbel
Categorie 2 Gelijk aan sterkste inschrijver Gelijk aan sterkste inschrijfster Gelijk aan gemiddelde van sterkste inschrijvers Gelijk aan gemiddelde van sterkste inschrijfsters Gelijk aan gemiddelde van sterkste inschrijvers
Categorie 3 vanaf 2,0000 vanaf 2,0000 gemiddelde vanaf 2,0000 gemiddelde vanaf 2,0000 gemiddelde vanaf 2,0000
Categorie 4 vanaf 3,0000 vanaf 3,0000 gemiddelde vanaf 3,0000 gemiddelde vanaf 3,0000 gemiddelde vanaf 3,0000
Categorie 5 vanaf 4,0000 vanaf 4,0000 gemiddelde vanaf 4,0000 gemiddelde vanaf 4,0000 gemiddelde vanaf 4,0000
Categorie 6 vanaf 5,0000 vanaf 5,0000 gemiddelde vanaf 5,0000 gemiddelde vanaf 5,0000 gemiddelde vanaf 5,0000
Categorie 7 vanaf 6,0000 vanaf 6,0000 gemiddelde vanaf 6,0000 gemiddelde vanaf 6,0000 gemiddelde vanaf 6,0000
Categorie 8 vanaf 7,0000 vanaf 7,0000 gemiddelde vanaf 7,0000 gemiddelde vanaf 7,0000 gemiddelde vanaf 7,0000
Categorie 9 vanaf 8,0000 vanaf 8,0000 gemiddelde vanaf 8,0000 gemiddelde vanaf 8,0000 gemiddelde vanaf 8,0000

 NB:        Spelers met speelsterktecategorie 1 mogen alleen inschrijven voor een open toernooi op rating indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Het open toernooi op rating wordt in combinatie met een Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) op hetzelfde park en in dezelfde week georganiseerd;
  • De grenswaarde is gelijk aan sterkste inschrijver/inschrijfster.

In alle andere gevallen is inschrijving niet toegestaan.

Dubbelspel Actuele Ratingtoernooien 2017:

In het dubbelspel wordt de rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee. Daarbij is het mogelijk om in de bijzondere toernooibepalingen een maximale bandbreedte tussen de twee samenspelende partners op te nemen. Hierbij lijkt het van belang om op te merken dat slechts bij het aanhouden van een maximale bandbreedtegrens van 2.0  tussen partners in het dubbelspel in beginsel een, door velen gewenst, DSS-dubbelspel resultaat voor de gespeelde partij wordt behaald.

De spelers:

Bij een toernooi op actuele rating, waarin voor wat betreft het enkelspel slechts open categorieën worden aangeboden (zonder leeftijdsbeperking) schrijft een deelnemer/speler zich voor het enkelspel in voor deelname aan het HE (herenenkelspel) of DE (damesenkelspel). De speler kan per leeftijdscategorie slechts eenmaal in het enkelspel worden ingeschreven. Meer inschrijven is alleen mogelijk indien er meerdere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Open, 17+ en 35+.

Per leeftijdscategorie is meer dan één keer inschrijven niet mogelijk!

Voor een toernooi welke de categorie 2 toegewezen heeft gekregen geldt dat de ratinggrens gelijk is aan de rating van de beste inschrijver(s). Wordt tegelijker tijd met het categorie 2 actueel ratingtoernooi een Nationaal Ranglijsttoernooi gehouden, dan mogen ook spelers/speelsters met de speelsterkte 1 inschrijven voor dit categorie 2 actueel ratingtoernooi. (Bijv. bij het Boekweit|Olie Tennistoernooi). De speler/speelster met de sterkste rating bepaalt uiteindelijk de bovengrens van de hoogste groep.

Voor een toernooi vanaf categorie 3 geldt dat er afhankelijk van de hoogst toegewezen categorie een maximale bovengrens geldt. Ook hier geldt dat de speler/speelster met de sterkste rating uiteindelijk de bovengrens van de hoogste groep bepaalt.

De bovengrens voor een categorie 3 toernooi is gesteld op een ratingsterkte van 2,0000 voor de heren en voor de dames (zie grensoverzicht). Spelers en speelsters die een rating hebben die beter is dan 2,0000 worden niet toegelaten in een open categorie 3 toernooi op rating. Het zijn vastgestelde bovengrenzen om te bewaken dat er niet een te groot niveauverschil ontstaat bij deze toernooien. Alle grenzen zwakker dan deze grenzen zijn toegestaan.

Voor de inschrijving is het van belang kennis te nemen van de in de bijzondere toernooibepalingen opgenomen boven- en ondergrens of op het toernooiaffiche vermelde boven- en ondergrens. De actuele rating van de ingeschreven spelers dienen tussen de boven- en ondergrens te vallen. De actuele rating van de spelers wordt bepaald op de datum en tijdstip, welke vermeld zijn in de bijzondere toernooibepalingen. Op deze datum en tijdstip wordt de actuele rating van de spelers door de toernooiorganisatie opgehaald bij de KNLTB.

Bandbreedte en topshift en downshift

De speler/speelster met de sterkste rating bepaalt uiteindelijk de bovengrens van de hoogste groep. De toernooileiding deelt de spelers in naar de actuele rating met een maximale bandbreedtein rating van 1,0000.

Indeling in de schema’s met een kleinere bandbreedte van 1,0000 is altijd mogelijk.

Een bandbreedte groter dan 1,0000 is NIET toegestaan, met uitzondering van de topshift categorie en de downshift categorie. Na goedkeuring van de bondsgedelegeerde mag bij de hoogste categorie (de topshift) de bandbreedte met maximaal 0,5 opgerekt worden tot 1,5000. Het laagste schema bij een toernooi, de zogenaamde downshift, mag bij toernooien vanaf 8,0000 onbeperkt naar beneden toe worden getrokken.

Comments are closed.