Bijzondere Toernooibepalingen 2022

TOERNOOIBEPALINGEN BOEKWEIT|OLIE TENNISTOERNOOI 2022

Algemeen
1 Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2022 van de KNLTB.
2 Deelnemers moeten door het op de ledenpas en in MijnKNLTB vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.
3 Het toernooi wordt gespeeld van maandag 11 juli t/m zondag 17 juli 2022. De toernooileiding behoudt zich het recht voor, om al in het voorweekeinde van zaterdag 9 juli 2022 en zondag 10 juli 2022 te starten met het toernooi.
4 In alle categorieën worden de onderdelen op basis van speelsterkte gespeeld.
a. In de categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7 15+, en 8 17+, worden de onderdelen damesenkel en herenenkel gespeeld.
b. In de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 15+, 6 35+, 7 35+ en 8 17+worden de onderdelen damesdubbel en herendubbel gespeeld.
c. In de categorieën 635+, 7 15+ en 7 35+ wordt het onderdeel gemengd dubbel gespeeld.
5 Om te kunnen meedoen aan een onderdeel met een leeftijdsbegrenzing dient men vóór 1 januari 2023 de leeftijdsaanduiding te hebben bereikt.
6 De toernooileiding behoudt zich het recht voor onderdelen, waarvan het aantal inschrijvingen minder dan 4 is, te laten vervallen.

Inschrijving
7 De inschrijving voor het toernooi (de onderdelen van 2 t/m 8) sluit op VRIJDAG 1 JULI 2022 om 18:00 uur of eerder indien het aantal inschrijvingen van een onderdeel het maximum -gerelateerd aan het maximum aantal partijen- heeft bereikt.
8 Een deelnemer mag zich voor maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Echter indien een deelnemer tijdens de toernooiweek elke dag vanaf 10:00 uur en in het voorweekend één van beide dagen beschikbaar is mag de deelnemer zich voor maximaal 3 onderdelen inschrijven.
In de categorie 2 t/m categorie 8 bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 p.p. per onderdeel en zal na acceptatie van de deelnemer en na de door de toernooicoach goedgekeurde loting via eenmalige machtiging voor een automatische incasso in week 27 of 28 van 2022 worden geïncasseerd. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elke onderdeel waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.
9 De inschrijving dient digitaal te worden gedaan via www.boekweitolietennis.nl of via mijnknltb.toernooi.nl.
10 Het inschrijfformulier dient DUIDELIJK en VOLLEDIG ingevuld te worden. Een dubbelspel wordt alleen geaccepteerd indien van BEIDEN een inschrijving is ontvangen.
11 Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.
12 Bij inschrijving kan/kunnen de verhindering(en) worden opgegeven. Indien bij de inschrijving GEEN verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht ALTIJD BESCHIKBAAR te zijn. Als de deelnemer kenbaar heeft gemaakt het voorweekend (9 en 10 juli 2022) beschikbaar te zijn, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek.
13 Voor het weekend van 16 en 17 juli 2022 worden geen verhinderingen geaccepteerd. Alleen voor beroepsmatige werkzaamheden kunnen op zaterdag 16 juli 2022 verhinderingen geaccepteerd worden.
14 Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 om 18:00 uur en dient schriftelijk (is ook per e-mail) te gebeuren. Niet-reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het toernooicoachrapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.

Acceptatie –Indeling—Loting
15 De toernooileiding heeft het maximum aantal partijen op 360 bepaald, mits naar de mening van de toernooileiding voldoende partijen overdag gepland kunnen worden.
Bij OVERINSCHRIJVING wordt als volgt UITGELOOT:
a. Op beschikbaarheid
b. Beperking van het aantal onderdelen per deelnemer.
16 Er wordt gespeeld volgens afvalschema. Spelen in poules is mogelijk bij 3 of 4 deelnemers.(Zie ook bepaling 6)
17 Slechts voor de eerste te spelen partij ontvangen de deelnemers een oproep per e-mail in week 27. Vervolgpartijen vernemen de deelnemers van de toernooileiding of via internet.
18 Bericht van eventuele uitloting ontvangen de deelnemers uiterlijk in week 27.

Wedstrijden
19 Er wordt gespeeld op de 6 banen van de H.L.T.V. “Juliana” op het complex “DE BLAUWE BERG” te Hoorn.
20 Op zaterdag 9 juli 2022 start het toernooi voor de onderdelen 2 t/m 8. De partijen (van alle onderdelen) vangen dagelijks aan vanaf 10:00 uur en in het weekeinde vanaf 09:00 uur. Na 22:30 uur hoeven geen partijen meer begonnen te worden.
21 Er kan gespeeld worden met kunstlicht.
22 Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6.
23 In verband met weersomstandigheden of calamiteiten kan de toernooileiding besluiten uit te wijken naar een binnenaccommodatie (tapijt) en/of een zustervereniging en/of besluiten
24 Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde gele Wilson ballen.
25 De deelnemers dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de geplande tijd van de partij bij de toernooileiding te melden en mogen het park niet zonder haar toestemming verlaten
26 De deelnemers dienen binnen 5 minuten na afroep door of namens de toernooileider speelklaar op de baan te staan. Er mag 5 minuten worden ingespeeld
27 Elke partij zal worden gepland op gemiddeld 90 minuten.

Nationaal Ranglijst Toernooi
28 Het hoofdschema van het 4* Nationaal Ranglijst enkelspeltoernooi vangt aan op woensdag 13 juli 2022. Inschrijving uitsluitend via de Bond, en sluit op woensdag 29 juni 2022 om 14:00 uur, 12 dagen voor aanvang van het toernooi.
29 De inschrijving voor het 4* Nationaal Ranglijst dubbelspeltoernooi staat open tot woensdag 13 juli 2022 tot 17:00 uur! Direct na het sluiten van deze termijn zal er worden geloot. Intekenen kan op het park bij de toernooileiding tot woensdag 13 juli 2022 tot 17:00 uur of via de e-mail tot woensdag 13 juli 2022 tot 16:00 uur.

Overige bepalingen
30 Er wordt in elk nummer minimaal één prijs beschikbaar gesteld. In het 4* Nationaal Ranglijst toernooi wordt na de 1e ronde rondegeld uitgekeerd.
31 De deelnemers zijn tijdens de partijen verplicht, op straffe van uitsluiting, gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding en het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel.
32 Het is een speler niet toegestaan in te schrijven voor meer dan één goedgekeurd toernooi, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen. Met uitzondering van een goedgekeurd toernooi dat maximaal één dag duurt en dat niet samenvalt met de laatste dag van een ander goedgekeurd toernooi.
33 Het is een speler evenmin toegestaan in te schrijven voor een goedgekeurd toernooi, indien die speler ook heeft ingeschreven voor een toernooi of deelneemt aan een toernooi dat is goedgekeurd door de ITF of door een bij de ITF aangesloten bond, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen met die van het goedgekeurde toernooi.
34 Het aanvaarden van een uitnodiging tot deelname aan een toernooi dat door de ITF of door een bij de ITF aangesloten bond is goedgekeurd, wordt gelijkgesteld met te hebben ingeschreven voor dit toernooi.
35 Het overtreden van de regels van artikels 32-34 heeft UITSLUITING IN BEIDE TOERNOOIEN tot gevolg.
36 In het geval waarin deze bepalingen en het Toernooireglement niet voorzien, beslist de toernooileiding.
37 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.


Accommodatie en toernooileiding

HET TENNISCOMPLEX VAN H.L.T.V. JULIANA IS GELEGEN IN HET RECREATIEPARK “BLAUWE BERG”, WIJK RISDAM-ZUID TE HOORN, TEL.: 0229-213777

Toernooidirecteur:      Onno Noordegraaf (06-14608384)
Toernooileider:           Marjolein Verberne (06-14577290)
Toernooicoach:          Cees Bakker (06-15066452)

Comments are closed.